Hiển thị tất cả 6 kết quả

Khuyên tai hay bông tai, hoa tai, trằm, chằm, khuyên, bông là một món đồ trang sức gắn vào tai bằng cách xỏ khuyên